Partner voor professioneel vastgoedbeheer

Wat doen we?

Bij Bouwkundigbeheer.nl weten wij alles van vastgoed. Wij zijn uw partner voor de begeleiding van nieuwbouw- en renovatieprojecten, hebben een uitstekende naam opgebouwd in de herontwikkeling van (bedrijfs)panden en zorgen voor uiterst adequaat vastgoedbeheer.

Regio Haaglanden

Bouwkundigbeheer.nl werkt voor professionele vastgoedbeleggers, gemeenten en stichtingen in Zuid-Holland, met het accent op de regio Haaglanden. Met een klein, gedreven team en een groot netwerk van vakkundige professionals staan wij voor u klaar. 

Maatwerk

Bouwkundigbeheer.nl rust op drie pijlers: bouwbegeleiding, herontwikkeling en vastgoedbeheer. Deze pijlers staan in onze optiek niet los van elkaar, maar overlappen en versterken elkaar. Met onze kennis en ervaring op deze drie terreinen weet u zich verzekerd van maatwerk voor uw vastgoedportefeuille.